Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami | Usługi DDD - Protect24h.pl

Opis

W protect24 zajmujemy się fachową obroną przed szkodnikami i czynnikami biologicznymi, w szczególności poprzez: deratyzację, dezynsekcję oraz dezynfekcję. Deratyzacja to innymi słowy eksterminacja gryzoni. Inwazję można wykryć na podstawie kilku oznak. Przeważnie są to ślady odchodów, przegryzione instalacje, poobgryzane meble, nadgryzione pojemniki kuchenne lub zniknięcie żywności. Ze względu na stałą ekspansywność gryzoni, myszy i szczury mogą wyrządzać różne szkody, również zagrażające życiu - atakują kable i rury przewodzące prąd elektryczny lub gaz, co stwarza ryzyko zwarcia lub wycieku gazu. Są również nosicielami chorób zakaźnych zarówno ludzi, jak i zwierząt, więc mogą wywoływać poważne problemy zdrowotne i higieniczne. Dezynsekcja to inaczej regulacja populacji szkodliwych owadów. Szkodniki te powodują u ludzi problemy zdrowotne i często duże straty gospodarcze. Owady te są nosicielami różnych chorób występujących wśród ludzi lub zwierząt domowych, a według Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że szkodniki będące stawonogami, takie jak prusaki, niszczą rocznie około 1/3 zapasów żywności na świecie. Aby ograniczyć szkody konieczne jest zastosowanie profesjonalnych środków dezynsekcji, jakie zapewniamy w protect24. Natomiast dezynfekcja to zmniejszenie ilości mikrobów w postaci m.in. bakterii, wirusów oraz grzybów do akceptowalnego poziomu - niemal całkowitego ich wyginięcia. Istnieją trzy metody dezynfekcji. Dezynfekcja fizyczna, która polega na oczyszczeniu danego przedmiotu przy użyciu pary wodnej o wysokiej temperaturze, chemiczna usuwająca drobnoustroje za pomocą substancji chemicznych oraz dezynfekcja termiczno-chemiczna. Co ważne, obecne mechanizmy czyszczenia i dezynfekcji muszą być przeprowadzane właściwie, aby uniknąć rozwojowi odporności niektórych mikrobów, dlatego polecamy skorzystanie z usług ekspertów w tej dziedzinie.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Protect24h - Wrocław, Wałbrzych, Legnica

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 697511004
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wpulawach.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Protect24h - Wrocław, Wałbrzych, Legnica

December 18, 2022 20:42

Lokalizacja

Wałbrzych

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...