Test osobowości - PERSO.IN

Opis

Kwestionariusz PERSO.IN umożliwia poznać różnice indywidualne. Uzupełnienie testu skutkuje wygenerowaniem charakterystyki osobowości wypełniającego. Po badaniu dostaje się spersonalizowany raport opisujący cechy osobowości, predyspozycje i wskazówki jak najefektywniej wykorzystać je w życiu prywatnym i zawodowym. Praca daje dużą satysfakcję, gdy jest dostosowana pod nasze osobiste ukierunkowanie. Poznanie osobowości, mocnych i słabych stron może pomóc dokonać lepszych wyborów.

Nasz test jest to narzędzie, które ma 150 pytań. Dzięki którym możliwy jest opis osobowości w obszarach postaw w stosunku do innych, otwartości na doświadczenie, stosunku do obowiązków, podejmowania aktywności i kontaktów z ludźmi oraz sposobów reagowania na trudne sytuacje.

Pełny opis znajduje się w Raporcie Osobistym. Składa się on z około 40 stron, z informacją o tym jaki jesteś, sferami, w których możesz się sprawdzić oraz możliwymi ryzykami. Ponadto można poznać 10 stylów zachowań i reakcji charakteryzujących ludzi. Jest możliwość też umówienia się z trenerem PERSO.IN żeby omówić raport i w pełni wykorzystać swój potencjał. Raport osobisty kończy się linkiem do Raportu Komunikacyjnego. Zawiera on informację jak z tobą rozmawiać, w jaki sposób cię motywować, co cię ciekawi i co wpływa na satysfakcję z pracy. Istnieją też Raporty Komunikacyjne dla zespołów, wykorzystywane przez profesjonalnych trenerów na szkoleniach.

Są też raporty w formie 1 strony A4 nazywane OnePager. Służą one dla zespołów i klientów indywidualnych. Dzięki nim można zobaczyć co wpływa na motywację badanego, jakie działania preferuje, co uznaje za wartościowe, a czego unikać w kontakcie.

Narzędzie skonstruowane jest na bazie szeroko wykorzystywanej przez psychologów teorii Wielkiej Piątki. Utrzymuje wymagające standardy psychometryczne dla testów psychologicznych.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

PERSO.IN - test osobowości

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 539555345
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wpulawach.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...